Inventário do Material Ferroviário Português

Categorías de listados

Material Motor

Material Motor

Locomotoras e unidades de tren de todas as empresas ferroviarias españolas, con todos os seus datos e fotografías de cada un. - Entrar

Coches de viaxeiros

Coches de viaxeiros

Coches de pasaxeiros en Renfe, Feve e outras empresas, preservados, trens de taller, trens turísticos, laboratorios e coches de construción. - Entrar

Redes de metro

Redes de metro

Trens dos Metros de Madrid, Bilbao e Sevilla. Valencia atópase en Material Motor. - Entrar

Tranvías

Tranvías

Vehículos tranviarios das redes modernas españolas, tranvías conservados e históricos en servizo (Soller e T. Blau). - Entrar

Vagons de mercadorías

Vagons de mercadorías -

Vagons de carga dos operadores actuais, antigas empresas privadas e redes de vía estreita. - Entrar

Funiculares e teleféricos

Funiculares e teleféricos

Follas informativas das instalacións de transporte por cable: teleféricos, cables de viaxeiros, cables de mercadorías e ascensores inclinados. - Entrar

Museos do ferrocarril

Museos do ferrocarril

Material ferroviario conservado nos museos españois (Azpeitia, Gijón, Delicias, Vilanova, Ponferrada, Arganda,...). - Entrar

Características técnicas

Características técnicas

Detalles técnicos e fotos dos vehículos máis representativos do noso parque móbil. - Entrar

Tamén na web

Correccions

Colabora en facer máis completa e actualizada a web, tanto en fotografías como en datos. - Entrar

Contacto

Contacte connosco para calquera suxestión. - Entrar

Ligazóns

Lista de ligazóns a sitios web internacionais similares a listadotren.es e outros relacionados co ferrocarril. - Entrar

Outros listados e webs amigas

Inventário do Material Ferroviário Português é unha web creada por Listadotren.es e Portugal Ferroviario en colaboración.
Listadotren.es